Tiedotteet

Asukkaat, kiinteistöt ja koronaepidemia

(päivitetty 1.11.2020)

Isännöinti

Isännöintitoimistonne asiakaspalvelupiste on rajoitetusti auki toistaiseksi  koronatilanteen ja kokoontumissuositusten vuoksi.

Mahdollisista toimistokäynneistä ja kiireellisistä tapaamisista on sovittava ennakkoon  puhelimitse asiakas- ja henkilöstöturvallisuuden vuoksi.

Huom ! Toimiston postilaatikkoon voi jättää mm. asiakirjat tai muun materiaalin yhteystietoineen !

Keskitämme toimintamme edelleen ensisijaisesti puhelinpalveluun sekä sähköiseen asiointiin.

Toivomme ymmärrystä ja pahoittelemme mahdollista vaivaa asiakkaillemme.

Taloyhtiön toiminta, yhtiökokoukset sekä vastikkeet ja maksut

Taloyhtiön toiminta pyritään pitämään ennallaan ja taloyhtiön kiinteistöhuolto toimii pääasiassa normaalisti. Kiinteistön siistijöille on esitetty pyyntö kiinnittää huomiota erityisesti suosituksen mukaiseen puhdistukseen kiinteistössä. Pyydämme kuitenkin kiinteistön asukkaita ja käyttäjiä  ottamaan huomioon kiinteistöhuoltoliikkeen oman ohjeistuksen esimerkiksi huoneistokäynneillä ja muissa asiakastapaamisissa.

Isännöitsijätoimisto seuraa asiaa  ja tiedottaa tarvittaessa lisää taloyhtiöön liittyvistä asioista. Taloyhtiön hallitus pyrkii kokoontumaan sähköisesti tarvittaessa. Mahdollisista uusista vastikkeista tai maksuista toimitetaan tiedote kiinteistöjen osakkaille ja asiakkaille. Lisäksi taloyhtiöiden yhtiökokouksista ja niissä tehdyistä päätöksistä toimitetaan tiedote osakkaille.

Ajankohtaisia virallisia tiedotteita kannattaa seurata esimerkiksi THL:n tai viranomaisten osalta.

Todistus varainsiirtoverosta korvaa leimatun varainsiirtoveroilmoituksen

Paperista varainsiirtoveroilmoitusta ei enää marraskuusta 2019 alkaen leimata Verohallinnon asiakaspalvelupisteessä. Asunnon ostaja saa suoritetusta varainsiirtoverosta todistuksen, kun sekä varainsiirtoveroilmoitus että maksu ovat saapuneet Verohallintoon.

Isännöitsijän vastuu säilyy ennallaan:isännöitsijän pitää pyytää asunnon uudelta omistajalta todistus suoritetusta varainsiirtoverosta ennen osakeluetteloon merkitsemistä. Todistuksia voi olla kahdenlaisia:

  • Jos kaupat on tehty ilman kiinteistönvälittäjää, ostaja saa Verohallinnolta todistuksen varainsiirtoverosta:
  • Jos kaupassa on käytetty kiinteistönvälittäjää, ostaja saa välittäjältä kuittauksen sähköisestä varainsiirtoveroilmoituksesta.

Siirtymävaiheessa asiakkailla voi olla vielä myös vanhanmallisia leimattuja varainsiirtoveroilmoituksia. Kaikki nämä tositteet ovat riittäviä selvityksiä varainsiirtoveron suorittamisesta.

Huomaa, että marraskuusta alkaen varainsiirtoveroilmoitus on ostajakohtainen. Jos asunnolla on useita omistajia, jokaisen on esitettävä oma todistuksensa varainsiirtoveron maksamisesta.

Lähde: Verohallinnon tiedote 12.9.2019

Paperiset osakekirjat poistuvat 2022 mennessä ja huoneistotietojärjestelmään siirtyminen

Mikä on huoneistotietojärjestelmä?

Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä järjestelmä, joka otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta. Huoneistotietojärjestelmään kootaan aluksi tiedot kaikista osakehuoneistoista. Osakehuoneistot voivat asuntojen ohella olla esimerkiksi autotalleja. Kun tiedot osakehuoneistoista on viety huoneistotietojärjestelmään, voidaan osakehuoneistoille tehdä sähköisiä omistus- ja panttausmerkintöjä.

Huoneistotietojärjestelmän avulla asuntokaupassa voidaan ottaa käyttöön digitaaliset toimintatavat. Huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto ei aiheuta välittömiä toimenpiteitä osakehuoneiston omistajalle. Yksittäinen osakas toimii kuten ennenkin siihen saakka, kunnes taloyhtiö on tehnyt osakeluettelon siirron. Omistusoikeuden osoitus perustuu edelleen paperiseen osakekirjaan ja osakas voi käyttää osakeoikeuksia esim. yhtiökokouksessa kuten tähänkin asti. Osakekirja voi olla edelleen lainan vakuutena tai muutoin säilytyksessä pankissa.

Ennen 1.1.2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa ylläpito huoneistotietojärjestelmään 31.12.2022 mennessä. Siirron jälkeen taloyhtiön velvoite ylläpitää osakeluetteloa ja selvittää omistajavaihdostilanteita päättyy.

Isännöitävät taloyhtiömme eivät ole vielä siirtyneet huoneistotietojärjestelmän käyttöön.

Asiasta ja järjestelmän käyttöönotosta tiedotetaan taloyhtiössä tarkemmin myöhemmin.

Asbestilainsäädäntöuudistus 1.1.2016

Asbesti on yhteisnimitys monille kuitumineraaleille. Sitä käytetään muun muassa tulenkestävänä eristeenä ja sidosaineena. Talojen rakenteita purettaessa asbestista hengitysilmaan irtoavat aineosoat ovat terveydelle erittäin vaarallista. Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Sen käyttö kiellettiin 1993. Erityisen runsasta asbestin käyttö on ollut vuosina 1963–1979.

Asbestia on käytetty rakentamisessa esimerkiksi putkieristeissä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa ja palokatkoeristeissä.

Lain mukaan tilaaja (osakas tai taloyhtiö) vastaa asbestikartoituksen tilaamisesta ja mahdollisista purkutöistä sekä em. kustannuksista.

Kartoituksen suorittamisesta ja sen tuloksista pitää ilmoittaa taloyhtiölle ennen töiden jatkamista.

Ohje asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laatimisesta

Sisäasiainministeriö julkaisee asuinkiinteistöjen pelastussuunnittelua koskevia ohjeita. Ohjeissa ohjeistetaan asuinkiinteistöjen omatoimisen varautumisen toteuttamista ja pelastussuunnitelman laadintaa. Ohjeen tavoitteena on asuinkiinteistöjen oman turvallisuusvastuun tunnistamisen helpottaminen sekä pelastussuunnittelun kehittäminen palvelemaan käytännön turvallisuustyötä ja asukkaiden arkea. Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa.

Lisätietoa pelastussuunnitelmasta asunto-osakeyhtiössä (Taloyhtiön pelastussuunnitelman laadinta)

Auktorisointi

Muutto-ohje

Asunto-osakeyhtiölaki