Kiinteistöhuolto

KIINTEISTÖHUOLTO JA PÄIVYSTYS

Teitä palvelevan kiinteistönne kiinteistöhuoltoliikkeen (päivystysnumero 24 h) yhteystiedot on mainittu taloyhtiön ilmoitustaululla/ulko-ovella.

MUUTTOILMOITUS

Taloyhtiölle pitää tehdä aina kirjallinen tulo- ja lähtöilmoitus. Lisäksi muuttoilmoitus tehdään Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään ja Postiin. Kirjallinen muuttoilmoitus toimitetaan aina taloyhtiön huoltoliikkeelle. Mikäli muuttoilmoitusta ei ole tehty, ei taloyhtiön pesutupaa tai huoltoliikkeen avainpalvelua ole käytössä.

Taloyhtiön ilmoitustaululla on muutto-ohje yhteystietoineen sekä maininta siitä, kenelle kirjallinen muuttoilmoitus tehdään ja mistä voi tilata maksullisen talonkirjaotteen. Muuttoilmoituslomakkeen voi tulostaa: Lisätietoa -sivuilta.

Huoltoliike suorittaa pyynnöstä huoneistomittariluennat (esim. sähkö/vesi). Mikäli kiinteistössänne on käytössä taloyhtiön laajakaista tai vastaava, käyttäjän pitää itse rekisteröityä joko DNA tai Telian asiakaspalveluun. Heiltä voi tiedustella myös mahdollisia tarvittavia päätelaitteita, asennus- tai käyttöönottoapua sekä laajakaistan lisänopeuksia.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Mikäli taloyhtiöllä on voimassa omia järjestyssääntöjä, kopion järjestyssäännöistä voi pyytää esimerkiksi taloyhtiön kiinteistöhuoltoliikkeeltä. Taloyhtiön järjestyssäännöt löytyvät usein myös taloyhtiön ilmoitustaululta. Lisäksi kiinteistössä noudatetaan aina yleistä järjestyslakia (612/2003) .

Jos kiinteistössä ilmenee merkitsevä järjestyshäiriö, pyydetään ottamaan aina ensisijaisesti yhteyttä järjestysviranomaiseen eli poliisiin.

Auktorisointi

Muutto-ohje

Asunto-osakeyhtiölaki