Järjestyshäiriöilmoitus

Järjestyshäiriöilmoitus

Ilmoituksia järjestyshäiriöistä otetaan vastaan taloyhtiössä vain kirjallisena. Ilmoitus voidaan tehdä ao. lomakkeella ja se toimitetaan isännöitsijätoimistoon. Ilmoitus on luottamuksellinen ja taloyhtiön hallitus käsittelee sen tarvittaessa viimeistään seuraavassa kokouksessaan. Pääsääntöisesti häiriöilmoituksen käsittely edellyttää kahden eri huoneiston tekemää ilmoitusta.

Järjestyshäirililmioitus

Auktorisointi

Muutto-ohje

Asunto-osakeyhtiölaki