Osakkaan muutostyöilmoitus taloyhtiölle

Osakkaan muutostyöilmoitus taloyhtiölle

Osakasmuutostyöt  (AOYL)

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossaan. Yhtiön osakas ei voi kuitenkaan tehdä esimerkiksi vapaasti korjaus- tai muutostoimenpiteitä asunnossaan eikä varsinkaan märkätiloissa ilman taloyhtiön lupaa. Mikäli työ käsittää ainoastaan muutoksia vesi-, lämpö- tai sähköjohtoihin tai vesieristystä muuttavia toimenpiteitä, riittää yleensä taloyhtiön suostumus. Jos taas kosketaan kantaviin rakenteisiin tai esimerkiksi laajennetaan märkätilaa viereisiin tiloihin, työ vaatii aina myös viranomaisluvan (rakennusvalvonta).

Muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen. Osakkeenomistajan on lisäksi huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan rakennusmääräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti sekä taloyhtiön järjestyssääntöjä noudattaen. Osakas on myös itse vastuussa taloyhtiölle suoritetusta remontista.

Urakoitsijan valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Urakoitsijan tulee olla rehellinen ja ammattitaitoinen. Luotettava urakoitsija kuuluu esimerkiksi RALA tai Luotettava kumppani -rekistereihin, hänellä on riittävät suositukset tai referenssit sekä Y-tunnus.

  • Sähkötyöt tulee aina teettää sähköliikkeellä, jolla on Seti Oy:n myöntämä sähköpätevyys 1 tai 2.
  • Putkityöt teetetään pätevöityneellä putkiliikkeellä, jolla on hyvät referenssit ja suositukset.
  • Kylpyhuoneen vedeneristeiden asentajalla tulee olla esim. vedeneristeasentajan henkilösertifikaatti
  • Mikäli huoneiston antenni-, tieto- tai puhelinverkon pistorasioita uusitaan tai lisätään, työt teetetään teleurakoitsijalla, jolla on riittävä A-, T- tai AT-pätevyys.

Asbestilainsäädäntöuudistus 1.1.2016

Asbesti on yhteisnimitys monille kuitumineraaleille. Sitä käytetään muun muassa tulenkestävänä eristeenä ja sidosaineena. Talojen rakenteita purettaessa asbestista hengitysilmaan irtoavat aineosoat ovat terveydelle erittäin vaarallista. Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Sen käyttö kiellettiin 1993. Erityisen runsasta asbestin käyttö on ollut vuosina 1963–1979.

Asbestia on käytetty rakentamisessa esimerkiksi putkieristeissä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa ja palokatkoeristeissä.

Lain mukaan tilaaja (osakas tai taloyhtiö) vastaa asbesti-/haitta-ainekartoituksen tilaamisesta ja mahdollisista purkutöistä sekä em. kustannuksista. Ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten korjaustöiden osalta on otettava huomioon Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015 sekä Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015. Purkutyötä ei saa aloittaa ennen asbestikartoitusta tai selvitystä purettavista materiaaleista ja ilmoituksen käsittelyä.

Kartoituksen suorittamisesta ja sen tuloksista pitää ilmoittaa taloyhtiölle ennen töiden jatkamista. Kartoituksen voi tilata esimerkiksi asbesti- ja haitta-aineasiantuntijalta (AHA-asiantuntija).

Katso lisää taloyhtiölle ilmoitettavista töistä (linkki).

 

Ohessa ohje muutosilmoituksen täyttämiseen sekä ilmoituslomake:

Ohje osakkeenomistajalle

 

Osakkaan muutostyöilmoitus

 

Auktorisointi

Muutto-ohje

Asunto-osakeyhtiölaki