Huoneistotietojärjestelmän siirtoaika päättyy 31.12.2023

Taloyhtiöille asetettua määräaikaa osakeluetteloiden siirtämiselle huoneistotietojärjestelmään on jatkettu vuodella 31.12.2023 saakka.

Lähde: Oikeusministeriö 15.1.2021


Tiedote 15.9.2022/ Päivitys 27.2.2023

Isännöintitoimistonne on aloittanut vaiheittain taloyhtiöiden osakeluetteloiden siirron Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään. Siirron jälkeen taloyhtiö ilmoittaa osakeluettelon siirrosta osakkaille samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan.

Ajankohtaisesta siirtotiedosta tulee myös aina maininta mm. isännöitsijäntodistukseen.

Osakeluettelon siirron jälkeen jokaisen osakkaan tulee hakea osakehuoneistonsa omistuksen rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään. Rekisteröinnin yhteydessä Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan. Omistuksen rekisteröintiä tulee hakea 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Jos osakehuoneiston omistaja vaihtuu osakeluettelon siirron jälkeen, uuden osakkaan tulee hakea omistuksen rekisteröintiä kahden kuukauden sisällä omistuksen vaihtumisesta.

Auktorisointi

Muutto-ohje

Asunto-osakeyhtiölaki