Isännöintitoimiston asunto-osakeyhtiöiden siirto huoneistotietojärjestelmään on valmistunut

Isännöintitoimiston asunto-osakeyhtiöiden siirto huoneistotietojärjestelmään on edennyt vauhdilla. Palvelun piiriin kuuluvat asiakastaloyhtiöt ovat nyt kaikki siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään.

Siirtyneiden taloyhtiöiden osakkeenomistajille ja asianosaisille on toimitettu kirjallinen tieto siirtymisestä. Kirjeen yhteydessä toimitettu myös ohjeistus ja lisätietoa esimerkiksi osakekirjan kuolettamisesta ja sen toimittamisesta Maanmittauslaitokselle. Mikäli asia on ajankohtainen, niin Maanmittauslaitos sijaitsee Turussa osoitteessa: Itsenäisyydenaukio 2. Turku, puh. 029 530 1110 (valtakunnallinen).

Lisätietoa: Maanmittauslaitos

HUOM! Toimitathan tiedon muutoksesta edelleen isännöintitoimistoon esim. laskutusta varten

Omistajamuutoksessa kauppakirja tai muu vast. saantoasiakirja pitää toimittaa viipymättä tiedoksi myös taloyhtiölle (isännöintitoimisto) esimerkiksi vesimittarilaskutusta tai osoitemuutosta varten AsOyL 3 luvun 6§ sekä Maanmittauslaitoksen hyväksymän siirron käsittelyajan vuoksi.


Tiedote 15.9.2022/ Päivitys 27.2.2023

Isännöintitoimistonne on aloittanut vaiheittain taloyhtiöiden osakeluetteloiden siirron Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään. Siirron jälkeen taloyhtiö ilmoittaa osakeluettelon siirrosta osakkaille samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan.

Ajankohtaisesta siirtotiedosta tulee myös aina maininta mm. isännöitsijäntodistukseen.

Osakeluettelon siirron jälkeen jokaisen osakkaan tulee hakea osakehuoneistonsa omistuksen rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään. Rekisteröinnin yhteydessä Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan. Omistuksen rekisteröintiä tulee hakea 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Jos osakehuoneiston omistaja vaihtuu osakeluettelon siirron jälkeen, uuden osakkaan tulee hakea omistuksen rekisteröintiä kahden kuukauden sisällä omistuksen vaihtumisesta.

Auktorisointi

Muutto-ohje

Asunto-osakeyhtiölaki