Ohje asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laatimisesta

Sisäasiainministeriö julkaisee asuinkiinteistöjen pelastussuunnittelua koskevia ohjeita. Ohjeissa ohjeistetaan asuinkiinteistöjen omatoimisen varautumisen toteuttamista ja pelastussuunnitelman laadintaa. Ohjeen tavoitteena on asuinkiinteistöjen oman turvallisuusvastuun tunnistamisen helpottaminen sekä pelastussuunnittelun kehittäminen palvelemaan käytännön turvallisuustyötä ja asukkaiden arkea. Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa.

Lisätietoa pelastussuunnitelmasta asunto-osakeyhtiössä (Taloyhtiön pelastussuunnitelman laadinta)

Auktorisointi

Muutto-ohje

Asunto-osakeyhtiölaki