Tiedotteet

Tiedote 14.11.2019

Postilakon mahdolliset vaikutukset

Postilakko saattaa aiheuttaa viivästymisiä postin kulussa. Taloyhtiöissä kuitenkin pyritään noudattamaan yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja esimerkiksi varsinaiset syysyhtiökokoukset pidetään taloyhtiöissä kunkin yhtiöjärjestyksen määräämänä aikana eli perinteisesti marras-joulukuun aikana.

Yhtiökokouskutsu on perinteisesti nähtävillä aina myös taloyhtiön ilmoitustauluilla sekä isännöitsijäntoimistossa. Mikäli osakkeenomistaja haluaa kutsun ja mahdollisen muun kokousaineiston toimitettavaksi sähköpostitse, pyydetään ilmoittamaan asiasta isännöitsijäntoimistoon.

Lainaosuuksien suorittaminen

Mahdolliset huoneistokohtaiset lainaosuuksien tiedustelut isännöitsijäntoimistosta. Lainojen poismaksusitoumukset osakkailta pitää toimittaa pääsääntöisesti 1.12.2019 mennessä isännöitsijäntoimistoon esimerkiksi sähköpostilla. Postilakon jatkuessa, isännöitsijätoimisto toimittaa laskun myös sähköpostilla osakkaalle poismaksua varten.

 

Tiedote 12.9.2019

Todistus varainsiirtoverosta korvaa leimatun varainsiirtoveroilmoituksen

Paperista varainsiirtoveroilmoitusta ei enää marraskuusta 2019 alkaen leimata Verohallinnon asiakaspalvelupisteessä. Asunnon ostaja saa suoritetusta varainsiirtoverosta todistuksen, kun sekä varainsiirtoveroilmoitus että maksu ovat saapuneet Verohallintoon.

Isännöitsijän vastuu säilyy ennallaan:isännöitsijän pitää pyytää asunnon uudelta omistajalta todistus suoritetusta varainsiirtoverosta ennen osakeluetteloon merkitsemistä. Todistuksia voi olla kahdenlaisia:

 • Jos kaupat on tehty ilman kiinteistönvälittäjää, ostaja saa Verohallinnolta todistuksen varainsiirtoverosta: 
 • Jos kaupassa on käytetty kiinteistönvälittäjää, ostaja saa välittäjältä kuittauksen sähköisestä varainsiirtoveroilmoituksesta.

Siirtymävaiheessa asiakkailla voi olla vielä myös vanhanmallisia leimattuja varainsiirtoveroilmoituksia. Kaikki nämä tositteet ovat riittäviä selvityksiä varainsiirtoveron suorittamisesta.

Huomaa, että marraskuusta alkaen varainsiirtoveroilmoitus on ostajakohtainen. Jos asunnolla on useita omistajia, jokaisen on esitettävä oma todistuksensa varainsiirtoveron maksamisesta.

Lähde: Verohallinnon tiedote 12.9.2019

 

Tiedote 15.4.2019

Osakkaan muutostyöilmoituslomake päivitetty

Osakkaan muutostyöilmoituslomake taloyhtiölle päivitetty.

Uusi lomake tulostettavissa:  Lisätietoa / Asukkaat/  Osakkaan muutostyöilmoitus taloyhtiölle/

 

Tiedote 4.3.2019

Paperiset osakekirjat poistuvat 2022 mennessä ja huoneistotietojärjestelmään siirtyminen

Mikä on huoneistotietojärjestelmä?

Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä järjestelmä, joka otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta. Huoneistotietojärjestelmään kootaan aluksi tiedot kaikista osakehuoneistoista. Osakehuoneistot voivat asuntojen ohella olla esimerkiksi autotalleja. Kun tiedot osakehuoneistoista on viety huoneistotietojärjestelmään, voidaan osakehuoneistoille tehdä sähköisiä omistus- ja panttausmerkintöjä.

Huoneistotietojärjestelmän avulla asuntokaupassa voidaan ottaa käyttöön digitaaliset toimintatavat. Huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto ei aiheuta välittömiä toimenpiteitä osakehuoneiston omistajalle. Yksittäinen osakas toimii kuten ennenkin siihen saakka, kunnes taloyhtiö on tehnyt osakeluettelon siirron. Omistusoikeuden osoitus perustuu edelleen paperiseen osakekirjaan ja osakas voi käyttää osakeoikeuksia esim. yhtiökokouksessa kuten tähänkin asti. Osakekirja voi olla edelleen lainan vakuutena tai muutoin säilytyksessä pankissa.

Ennen 1.1.2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa ylläpito huoneistotietojärjestelmään 31.12.2022 mennessä. Siirron jälkeen taloyhtiön velvoite ylläpitää osakeluetteloa ja selvittää omistajavaihdostilanteita päättyy.

Isännöitävät taloyhtiömme eivät ole vielä siirtyneet huoneistotietojärjestelmän käyttöön.

Asiasta ja järjestelmän käyttöönotosta tiedotetaan taloyhtiössä tarkemmin myöhemmin.

 

Tiedote 1.6.2018

Jätehuoltomääräykset muuttuivat - muovipakkausten keräys uutena

Keskeisimmät asukkaisiin vaikuttavat muutokset aiempiin määräyksiin verrattuna ovat muovipakkausten keräys alkaa kiinteistöillä uutena.

Muovipakkaukset, samoin kuin kartonkipakkaukset, on kerättävä erilleen, jos huoneistoja on vähintään 20 ja biojätteen erilliskeräys alkaa vähintään 10 asunnon kiinteistöillä.  Lisätietoa asiasta taloyhtiönne ilmoitustauluills sekä jätepisteen tiedotustaulussa.

Biojätekeräys

Näin biojätekeräys onnistuu keittiössä
 • Valuta muut nesteet ja liemet viemäriin (ruokaöljy kuuluu pakattuna polttokelpoisen jätteen tai sekajätteen joukkoon).
 • Keräysastiaksi sopii mikä tahansa sanko, kippo tai kori.
 • Käytä pakkaamiseen mieluiten paperipussia tai sanomalehteä. Biohajoavista muoveista biokaasulaitoksen käsittelyyn soveltuu ruskea biojätepussi. Älä käytä tavallisia muovipusseja!
 • Kosteutta voit vähentää ilmavalla keräysastialla ja vaikkapa pussin pohjalle silputulla munakennolla.

Nämä kuuluvat biojätteeseen

 • hedelmien ja vihannesten kuoret, kahvin- ja teenporot suodatinpapereineen
 • talouspaperit ja lautasliinat,kalanperkeet, pienet luut, kasvinosat ja kuihtuneet kukat

Nämä eivät kuulu biojätteeseen

 • ruokaöljy (laita pakattuna polttokelpoisen jätteen tai sekajätteen astiaan)
 • biohajoavat vaipat ja terveyssiteet, muovipussit ja – pakkaukset
 • maitotölkit, lääkkeet (palauta apteekkiin)
 • kissanhiekka sekä kissan- tai koiranjätökset
 • purukumi, tuhka ja tupakantumpit, multa

Toimita vaaralliset jätteet omiin keräyspisteisiin ja kierrätä puhtaat pakkaukset. Muut biojätteisiin kuulumattomat jätteet, kuten eläinten jätökset, kukkamulta tai vauvanvaipat ovat polttokelpoista jätettä.

Lähde: L-S Jätehuolto Oy

 

Tiedote 20.3.2016

Asbestilainsäädäntöuudistus 1.1.2016

Asbesti on yhteisnimitys monille kuitumineraaleille. Sitä käytetään muun muassa tulenkestävänä eristeenä ja sidosaineena. Talojen rakenteita purettaessa asbestista hengitysilmaan irtoavat aineosoat ovat terveydelle erittäin vaarallista. Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Sen käyttö kiellettiin 1993. Erityisen runsasta asbestin käyttö on ollut vuosina 1963–1979.

Asbestia on käytetty rakentamisessa esimerkiksi putkieristeissä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa ja palokatkoeristeissä.

Lain mukaan tilaaja (osakas tai taloyhtiö) vastaa asbestikartoituksen tilaamisesta ja mahdollisista purkutöistä sekä em. kustannuksista.

Kartoituksen suorittamisesta ja sen tuloksista pitää ilmoittaa taloyhtiölle ennen töiden jatkamista.


Lehdistötiedote 19.1.2015


Valinta vuoden ISA- auditoiduksi isännöintiyritykseksi
 

Isännöinti-  ja tilipalvelu Tolvanen Oy on valittu Suomen parhaaksi vuonna 2014 ISA-auditoiduksi isännöintiyritykseksi Helsingissä 15.1.2015.

Valinnan tekivät Isännöinnin Auktorisointi ISA ry ja yksi maailman johtavista sertifiointilaitoksista DNV GL.

 

 

Lisätietoa: Isännöinnin Auktorisointi ISA ry


Tiedote 10.12.2013

Ohje asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laatimisesta

Sisäasiainministeriö julkaisee asuinkiinteistöjen pelastussuunnittelua koskevia ohjeita. Ohjeissa ohjeistetaan asuinkiinteistöjen omatoimisen varautumisen toteuttamista ja pelastussuunnitelman laadintaa. Ohjeen tavoitteena on asuinkiinteistöjen oman turvallisuusvastuun tunnistamisen helpottaminen sekä pelastussuunnittelun kehittäminen palvelemaan käytännön turvallisuustyötä ja asukkaiden arkea. Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa.

Lisätietoa pelastussuunnitelmasta asunto-osakeyhtiössä (Taloyhtiön pelastussuunnitelman laadinta)